KOPERASI PRIHATIN SEJUTA POKOK

GERAKAN KOPERASI

Di Malaysia gerakan koperasi bermula seawal tahun 1922 dan pada tahun ini ianya telah mencapai umur 100 tahun dalam meningkatkan dan melengkapkan keperluan sosiekonomi anggota serta masayrakat umunya. Selain bertindak sebagai wadah pengagihan ekonomi yang adil, koperasi juga bertindak sebagai ejen penting dalam memenuhi Matlamat Pembangunan Mampan atau ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) 2030.

Antara perkara yang menjadi tumpuan dalam SDG yang boleh dimainkan oleh koperasi termasuklah Kehidupan di Darat, Kehidupan di Laut dan Tindakan Perubahan Iklim. ANGKASA melihat usaha pemuliharaan ini dan keterlibatan warga koperasi adalah penting bagi memastikan penggunaan sumber dari alam semulajadi dapat dikawal dan diuruskan secara optimum. Ianya bakal memberi impak positif kepada matlamat SDG yang telah digariskan oleh Pertubuhan Bangsa – Bangsa Bersatu (PBB).